Största fisk som någonsin har fångats

Söker du efter stora fiskar är det hajar som gäller, med valhajen som absolut största. Många tror att blåvalen är världens största, men den andas med lungor och är därmed ingen fisk. Valhajen kan bli 12 meter lång men är trots det ofarlig för människan då den äter plankton och småfisk. Det gör den dessutom mycket svårfångad, då det inte går att agna på något vettigt sätt. Därför är valhajen ingen sportfisk man tar med spö. Samma sak gäller brugden som kan väga upp till fyra ton, men som planktonätare är det ingen sportfisk.

Den största fisken som någonsin fångats

Den största fisken som någonsin fångats med spö och som har registrerats är en vithaj. Den fångades utanför Australiens kust vid Ceduna. Vithajen vägde 1208 kilo och togs med spö av Alfred Dean. Året var 1959, då det fortfarande fanns stora hajar runt om i haven. Han hade agnat med en tumlare vilket inte skulle rendera några applåder idag, men då var det ingen som opponerade sig. Den näst största fisken som tagits på spö är en Tigerhaj på 809 kilo, även den fiskad utan för Australiens kust. Det var James Clapson som fångade den år 2004.

Största fisk som någonsin har fångats

Stora fiskar i våra vatten

Även i våra vatten finns det stora fiskar. Den största är även den en hajart som i Sverige kallas håkäring. Det är en märklig fisk som rör sig långa sträckor, men framför allt lever den på mycket stora djup. Där finns inte mycket ljus så därför är arten nära nog blind. Den äter vadsomhelst och söker gärna upp ruttet kött som den spårar med hjälp av sitt eminenta luktsinne. Om man söker världens största spöfångade fisk årsvis så visar det sig att 2013 var det just en håkäring som var störst.

Den drogs upp av Asgeir Alvestad från Norge, och vägde malliga 1140 kilo. Det är även den största håkäring som fångats med spö. I Sverige är rekordet för håkäring en fisk som drogs upp i år av sportfiskaren Mattias Jonsson. Han tog den på Skagerrak och den var 335 centimeter lång och vägde mellan 260 och 285 kilo. Det kan vara den största håkäring som har tagits i Sverige. Efter mätning och dokumentation släpptes hajen tillbaka i vattnet och kunde simma iväg. Det var bra det, den kan nämligen bli 500 år gammal.